Kontakt: biuro@ok-kredyt.pl

Ok-Kredyt.pl - Udzielamy Kredytów bez BIK!

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 300 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 1 000 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Jak działa bankowa "czarna lista"?

Wbrew wielu opiniom Biuro Informacji Kredytowej przechowuje nie tylko negatywne wpisy o dłużnikach. Do BIK-u trafiają również informacje dotyczące regularnie spłacanych zobowiązań. Funkcję "czarnej listy" pełni inna baza danych, z której korzystają kredytodawcy. Mowa o systemie Bankowy Rejestr (BR). Osoby, których personalia znalazły się w ewidencji BR będą miały spore problemy z zaciągnięciem kredytu gotówkowego lub hipotecznego.

 

Bankowy Rejestr, czyli narzędzie do selekcji klientów

Już na początku lat 90. krajowe banki potrzebowały ewidencji niesolidnych klientów. W odpowiedzi powstał system Bankowy Rejestr. Pod koniec 1992 r. baza danych BR zawierała informacje o 8547 przedsiębiorcach i konsumentach. W kolejnych latach ta liczba zaczęła szybko wzrastać (patrz poniższy wykres). W marcu 2014 r. system Bankowy Rejestr przechowywał informacje na temat 2 268 400 kredytobiorców. Taki wynik podaje spółka Centrum Prawa Bankowego i Informacji. Wspomniana firma odpowiada za prowadzenie i aktualizację systemu Bankowy Rejestr. Nad jej działalnością czuwa Związek Banków Polskich (ZBP).

 

Mimo długiego okresu funkcjonowania Bankowy Rejestr nie jest znany wielu kredytobiorcom. To wynika ze specyfiki opisywanego systemu. Krajowe banki wykorzystują go jako narzędzie służące do wstępnej selekcji wniosków o kredyt. Klienci, których dane znalazły się w systemie Bankowy Rejestr zwykle już na pierwszym etapie oceny kredytowej otrzymują negatywną odpowiedź. Pozostałe osoby często nie zdają sobie sprawy, że bank szukał ich personaliów w rejestrze niesolidnych klientów. Po sprawdzeniu systemu BR, kredytodawca bierze pod uwagę raporty pozyskane z BIK-u oraz biur informacji gospodarczej (KRD BIG, ERIF BIG, BIG InfoMonitor). Wymienione biura informacji gospodarczej również działają na zasadzie "czarnej listy". Jedno z nich (BIG InfoMonitor) już od 2005 r. posiada dostęp do bazy danych BR. Dzięki temu podmioty z sektora pozabankowego (np. SKOK-i lub firmy pożyczkowe) mogą sprawdzać dane na temat niesolidnych kredytobiorców. Wgląd do informacji stanowiących tajemnicę bankową wymaga jednak wcześniejszego upoważnienia od dłużnika. Takie ograniczenie zostało przewidziane w art. 105 ust. 4a1 ustawy prawo bankowe.

 

Kłopotliwy wpis z BR nie zawsze można usunąć

Bankowy Rejestr działa na tej samej podstawie prawnej, co Biuro Informacji Kredytowej (art. 105 ust. 4 prawa bankowego). Dodatkowe zasady funkcjonowania systemu BR określa wewnętrzny regulamin. O umieszczeniu wpisu w bazie danych BR decyduje bank będący wierzycielem. Wpisanie personaliów kredytobiorcy do systemu Bankowy Rejestr jest możliwe, gdy łącznie zostały spełnione dwa pierwsze warunki:

  1. całkowita wartość zadłużenia przekroczyła 200 zł (limit dla konsumentów) lub 500 zł (limit dla przedsiębiorców)

  2. upłynęło już co najmniej 60 dni od daty wymagalności zobowiązania

  3. przynajmniej po 60 dniach zwłoki bank wysłał zawiadomienie o możliwości trwałego wpisu do BR, a dłużnik nie uregulował zobowiązania w trakcie kolejnych 30 dni od daty otrzymania tego dokumentu

 

Brak spłaty przed upływem dodatkowego terminu (patrz punkt 3) skutkuje zachowaniem negatywnego wpisu w BR na pięć kolejnych lat. Ten termin jest naliczany dopiero od daty ostatecznego uregulowania lub umorzenia długu (patrz art. 105a ust. 5 prawa bankowego). Jeżeli nie zachodzą podstawy do pięcioletniego zachowania wpisu (patrz punkt 3) zostanie on usunięty po wygaśnięciu zobowiązania.

Usunięcie zachowanego wpisu przed upływem pięciu lat nie zawsze jest możliwe. Spore szanse na wymazanie kłopotliwych informacji mają osoby, w stosunku do których bank nie zastosował wszystkich wymaganych procedur. Przykładem nieprawidłowego postępowania kredytodawcy jest umieszczenie danych klienta w BR przed upływem 60 dni.

 

W praktyce istnieje jeszcze jeden sposób na przedterminowe usunięcie swoich personaliów z systemu Bankowy Rejestr. Taką zmianę może wprowadzić bank, który wcześniej udzielił kredytu. Dlatego wielu dłużników po spłacie zobowiązania wnioskuje o wcześniejsze usunięcie swoich danych z bazy BR. W niektórych przypadkach kredytodawcy godzą się na wymazanie negatywnego wpisu przed upływem pięciu lat.

 

Wgląd do Bankowego Rejestru to żaden problem

Osoby, które nie mają pewności, czy ich dane znalazły się w systemie BR powinny to sprawdzić przed wnioskowaniem o kolejny kredyt. Centrum Prawa Bankowego i Informacji zapewnia dostęp do raportów z systemu danych (podobnie jak BIK). Potrzebne informacje można otrzymać za darmo. Niewielka opłata (10 zł lub 18 zł) jest pobierana, jeżeli klient w trakcie ostatnich sześciu miesięcy już sprawdzał zawartość Bankowego Rejestru.

Stopa RRSO pożyczki

Minimalny i maksymalny okres spłaty pożyczki: Minimalny okres to 3 miesięce,a maksymalny to 60 miesięcy. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): Maksymalne RRSO wynosi 28,26%. Dla przykładu: pożyczając np. 15 000 zł na 60 miesięcy, raty miesięczne wyniosą po 422,40zł razem musimy zapłacić 25 344 zł, wówczas RRSO wynosi 28,26%.

Przykład całkowitego kosztu pożyczki Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 21,95%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 9500 zł, całkowita kwota do zapłaty 13 093,88 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,90% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 3593,88 zł (w tym: prowizja 1614,05 zł – 16,99%, odsetki 1979,93 zł), 40 miesięcznych rat równych w wysokości po 327,35 zł, ostatnia rata: 327,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Konsekwencje opóźnień oraz braku płatności rat:

Dla osób korzystających z obsługi domowej wskazany jest kontakt się ze swoim przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

W przypadku pożyczki bez obsługi domowej (tzn. spłacanej przelewem na nasze konto), w razie niespłacenia raty w terminie, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list.

Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy klient spóźni się ze spłatą. Aby otrzymać dodatkową pomoc, możesz zadzwonić na numer infolinii 0 801 707 990 (koszt całego połączenia wynosi 0,35 zł).

Jeśli opóźnienie w spłacie przekroczy 60 dni i pożyczkobiorca nie skontaktuje się z nami do tego momentu, zawarta umowa zostaje wypowiedziana w celu odzyskania wierzytelności.

Procedura windykacyjna

W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

Procedury windykacyjne są następujące: w przypadku niespłacenia odpowiedniej ilości rat (12) sprawa trafia do działu windykacji, następuje kontakt w sprawie spłaty pożyczki.

W przypadku dalszego niespłacenia raty postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami polskiego prawa zatem występuje wezwanie do zapłaty, w ostateczności sprawa trafia do sądu.

W przypadku braku regulacji rat kredytowych, bank ma czas 30 dni, aby wypowiedzieć Klientowi umowę pożyczkową. Gdy okaże się, że chodzi o upadłość Klienta, czas wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.

Takie postępowanie może być spowodowane np. brakiem historii spłaty rat pożyczki.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie.

Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.

Wpływ pożyczki na zdolność kredytową

Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta.

Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy odnotowane w BIK.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK