Kontakt: biuro@ok-kredyt.pl

Ok-Kredyt.pl - Udzielamy Kredytów bez BIK!

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 300 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Krok 1 - wybierz jaką pożyczkę potrzebujesz:

Wnioskowana kwota: 1 000 zł
Okres kredytowania: 3 miesiące

Krok 2 - wypełnij formularz aby otrzymać ofertę:

Chwilówki online – o czym konsument powinien wiedzieć?

Rynek chwilówek online rośnie z miesiąca na miesiąc. Obecnie nie kilka a kilkanaście firm oferuje tego typu szybkie pożyczki. Jakie obowiązki nakłada polskie prawo na pożyczkodawców? Na co powinien zwracać uwagę konsument?

 

Ustawa o kredycie konsumenckim, która obejmuje swoim zakresem również umowy chwilówki online, nakłada na pożyczkodawców szereg obowiązków, również na etapie poprzedzającym bezpośrednio zawarcie umowy chwilówki.

 

Przede wszystkim podkreślić należy, iż na podmiocie udzielającym pożyczek ciąży szeroko rozbudowany obowiązek informacyjny. Ustawa o kredycie konsumenckim szczegółowo określa, jakie informacje, na jakim etapie zawierania umowy, mają być przekazane pożyczkobiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o informacje dotyczące kosztów chwilówki online, zasad jej spłaty, możliwości odstąpienia od umowy, czy też informacji o możliwości wcześniejszej spłaty chwilówki. Pożyczkobiorcy z kolei przysługuje szereg uprawnień, przyznanych mu przez ww. ustawę.

 

Jeżeli chodzi o obowiązek informacyjny, to w pierwszej kolejności pożyczkodawca ma obowiązek przekazać klientowi na trwałym nośniku informacje obejmujące: imię i nazwisko lub nazwę pożyczkodawcy, adres jego siedziby lub miejsca działalności, rodzaj pożyczki, okres obowiązywania umowy chwilówki online, wysokość stopy oprocentowania pożyczki i ewentualnie zasady jej zmiany. Pożyczkodawca ma również obowiązek podać całkowitą kwotę chwilówki, termin i sposób wypłaty pożyczki, rzeczywistą stopę oprocentowania i całkowitą kwotę do zapłaty przez pożyczkobiorcę oraz terminy i zasady spłaty chwilówki.

 

Osoba zaciągająca zobowiązanie powinna również zostać poinformowana o obowiązku zawarcia dodatkowych umów, na przykład umowy ubezpieczenia, czy też obowiązku ustanowienia zabezpieczenia kredytu. Jeżeli pożyczkodawca nalicza dodatkowe koszty (prowizje, dodatkowe opłaty), o wszystkich tych kosztach i ich wysokości musi powiadomić konsumenta. Ma obowiązek poinformować o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy, prawie konsumenta do spłaty chwilówki online przed terminem, o skutkach braku płatności, w szczególności o związanych z tym opłatach dodatkowych, o prawie konsumenta do otrzymania bezpłatnie projektu umowy.

 

Jeżeli strony zawierają umowę na odległość i nie ma możliwości przekazania wszystkich tych informacji konsumentowi przed zawarciem umowy, należy je przekazać niezwłocznie po zawarciu umowy.

Stopa RRSO pożyczki

Minimalny i maksymalny okres spłaty pożyczki: Minimalny okres to 3 miesięce,a maksymalny to 60 miesięcy. Maksymalna Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO): Maksymalne RRSO wynosi 28,26%. Dla przykładu: pożyczając np. 15 000 zł na 60 miesięcy, raty miesięczne wyniosą po 422,40zł razem musimy zapłacić 25 344 zł, wówczas RRSO wynosi 28,26%.

Przykład całkowitego kosztu pożyczki Reprezentatywny przykład:
Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 21,95%, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 9500 zł, całkowita kwota do zapłaty 13 093,88 zł, oprocentowanie nominalne zmienne 9,90% w skali roku, całkowity koszt pożyczki 3593,88 zł (w tym: prowizja 1614,05 zł – 16,99%, odsetki 1979,93 zł), 40 miesięcznych rat równych w wysokości po 327,35 zł, ostatnia rata: 327,23 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 26.07.2016 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Konsekwencje opóźnień oraz braku płatności rat:

Dla osób korzystających z obsługi domowej wskazany jest kontakt się ze swoim przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

W przypadku pożyczki bez obsługi domowej (tzn. spłacanej przelewem na nasze konto), w razie niespłacenia raty w terminie, zostanie naliczona opłata za opóźnienie w wysokości maksymalnie 15 zł za każdy dodatkowy kontakt telefoniczny lub wysłany list.

Ta opłata odzwierciedla rzeczywisty koszt, jaki musi firma ponieść, gdy klient spóźni się ze spłatą. Aby otrzymać dodatkową pomoc, możesz zadzwonić na numer infolinii 0 801 707 990 (koszt całego połączenia wynosi 0,35 zł).

Jeśli opóźnienie w spłacie przekroczy 60 dni i pożyczkobiorca nie skontaktuje się z nami do tego momentu, zawarta umowa zostaje wypowiedziana w celu odzyskania wierzytelności.

Procedura windykacyjna

W razie braku możliwości płatności w pierwszej kolejności skontaktuj się z Swoim Przedstawicielem, który opracuje i uzgodni plan rozwiązania problemu.

Procedury windykacyjne są następujące: w przypadku niespłacenia odpowiedniej ilości rat (12) sprawa trafia do działu windykacji, następuje kontakt w sprawie spłaty pożyczki.

W przypadku dalszego niespłacenia raty postępowanie odbywa się zgodnie z zapisami polskiego prawa zatem występuje wezwanie do zapłaty, w ostateczności sprawa trafia do sądu.

W przypadku braku regulacji rat kredytowych, bank ma czas 30 dni, aby wypowiedzieć Klientowi umowę pożyczkową. Gdy okaże się, że chodzi o upadłość Klienta, czas wypowiedzenia umowy wynosi 7 dni.

Takie postępowanie może być spowodowane np. brakiem historii spłaty rat pożyczki.

Zasady dotyczące przedłużenia pożyczki

Warunkiem przedłużenia jest spłata odsetek, składki ubezpieczeniowej i prowizji za przedłużenie okresu spłaty pożyczki. Pożyczka nie odnawia się automatycznie.

Aby odnowić pożyczkę należy zgłosić zapytanie miesiąc przed spłatą ostatniej raty. Odnowienie pożyczki jest możliwe tylko wtedy gdy pierwsza pożyczka była spłacana w terminie.

Wpływ pożyczki na zdolność kredytową

Określanie zdolności kredytowej Klienta opiera się głównie na analizie dochodów Klienta. Istotną rolę odgrywają również czynniki, takie jak: podjęte wcześniej zobowiązania oraz historia kredytowa Klienta.

Jeżeli raty kredytowe nie są spłacane w sposób regularny, Użytkownikowi grozi utrata pozytywnej historii kredytowej, a co za tym idzie, mogą pojawić się negatywne wpisy odnotowane w BIK.

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.

OK